Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
1. října 2023 ..:: Home ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se
Prohlášení o soukromí

ES TECNOLOGIE ENERGY SAVING se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web ES TECNOLOGIE ENERGY SAVING a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu ES TECNOLOGIE ENERGY SAVING souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

ES TECNOLOGIE ENERGY SAVING shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. ES TECNOLOGIE ENERGY SAVING také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na ES TECNOLOGIE ENERGY SAVING automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou ES TECNOLOGIE ENERGY SAVING využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu ES TECNOLOGIE ENERGY SAVING.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu ES TECNOLOGIE ENERGY SAVING, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: ES TECNOLOGIE ENERGY SAVING nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

ES TECNOLOGIE ENERGY SAVING doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na ES TECNOLOGIE ENERGY SAVING. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. ES TECNOLOGIE ENERGY SAVING nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo ES TECNOLOGIE ENERGY SAVING a rodinu webů ES TECNOLOGIE ENERGY SAVING.

Použití osobních informací

ES TECNOLOGIE ENERGY SAVING shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu ES TECNOLOGIE ENERGY SAVING a k poskytování služeb, o které jste požádali. ES TECNOLOGIE ENERGY SAVING také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z ES TECNOLOGIE ENERGY SAVING a jeho přidružených částí. ES TECNOLOGIE ENERGY SAVING vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. ES TECNOLOGIE ENERGY SAVING neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. ES TECNOLOGIE ENERGY SAVING Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc ES TECNOLOGIE ENERGY SAVING může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb ES TECNOLOGIE ENERGY SAVING a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

ES TECNOLOGIE ENERGY SAVING nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

ES TECNOLOGIE ENERGY SAVING udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu ES TECNOLOGIE ENERGY SAVING za účelem zjištění, jaké služby ES TECNOLOGIE ENERGY SAVING jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům ES TECNOLOGIE ENERGY SAVING, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web ES TECNOLOGIE ENERGY SAVING prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící ES TECNOLOGIE ENERGY SAVING nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku ES TECNOLOGIE ENERGY SAVING a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů ES TECNOLOGIE ENERGY SAVING nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web ES TECNOLOGIE ENERGY SAVING používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky ES TECNOLOGIE ENERGY SAVING nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti ES TECNOLOGIE ENERGY SAVING, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb ES TECNOLOGIE ENERGY SAVING nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

ES TECNOLOGIE ENERGY SAVING zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. ES TECNOLOGIE ENERGY SAVING uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

ES TECNOLOGIE ENERGY SAVING vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se ES TECNOLOGIE ENERGY SAVING nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte ES TECNOLOGIE ENERGY SAVING na adrese admin@127.0.0.1. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.

Copyright (c) 2000-2019   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2023 by DotNetNuke Corporation